Inspelning från konferens om Bookchin i Istanbul

Janet Biehl som arbetat som Murray Bookchins förläggare berättar under konferensen i Istanbul om Bookschins teorier, hennes personliga besök i Rojava och kontakten mellan Öcalan och Bookschin som med tiden ledde till att Öcalan använde Bookschins teorier som en utgångspunkt för Demokratisk konfederalism – ideologin som legat till grund för revolutionerna i Rojava och Bakur.

Janet går in på kommunalism utifrån Bookschins perspektiv men talar även om Bakur-revolten och vikten av Europas roll i situationen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *