Om Kommittéerna

Rojavakommittéerna är ett nätverk för solidaritet och utbyte med den revolutionära rörelsen i hela Kurdistan Vi är partipolitiskt och religiöst obundna.

Vi organiserar aktivister i Sverige och koordinerar projekt ämnade att stödja kampen i Rojava.

Våra kommittéer

Utbildningskommittén

Utbildningskommitén driver en insamling för att bygga en skola i Kobane. Insamlingen har i nuläget ca 350000kr insamlat vilket utgör en fjärdedel av kostnaden för att bygga en. 19 Februari har NCDK Örebro i samarbete med oss en stödgala för att samla in pengar till skolan.

Arbetet nu kretsar mycket kring att hitta sammarbetspartners som vill jobba åt samma mål som oss. När skolan väl är byggd är målet att använda den för att skapa kontaktytor och utbyten mellan lärare och elever i Kobane och Sverige

Feministiska kommittén

Vi kommer att fördjupa oss i Rojavas system där kvinnan har en ledande roll, för att sedan se och förstå hur det skulle passa i det svenska samhället.

Vårt mål är att utbilda oss utifrån Abdullah Öcalans text “A Womans Revolution” samt att organisera fler kvinnor i kampen.

Informations- & aktionskommittén

Kommittéen arbetar för att driva opinion för den kurdiska kampen och revolutionen i Rojava. Vi anordnar bl.a. studiecirklar, pubkvällar, föreläsningar och demonstrationer, samt författar texter i informations- och opinionssyfte. I vårt arbete använder vi oss av erfarenheter från Rojavakommittéernas egna aktivister som varit på plats i Rojava men också andra kunniga på området.

Relationskommittén

Vårt uppdrag är att ta hand om våra nya medlemmar och se till så att de hittar sin plats i någon av våra övriga kommittéer samt att de får stöd när de väljer att åka som volontärer till Rojava.

Vi tar även hand om kontakten med våra externa samarbetspartners och vänorganisationer.

Kontaka våra kommittéer via vår kontaktsida.