Uttalande från Rojavakommittéerna 1 aug 2015, kl 14.00

Under dagen har Facebook valt att stänga ner vår och andra sidor i Sverige relaterade till situationen i Rojava i norra Kurdistan.

— Scroll down for english —

Ingen förklaring har angivits men mot bakgrund av Facebooks juridiska säte i USA samt den geopolitiska situationen så är den mest troliga förklaringen att man valt att göra detta efter påtryckningar från sympatisörer till Erdogan och den turkiska staten.

Vi har just nu volontärer på plats i Turkiet som med egna ögon har sett hur svårt det är för förnödenheter att nå fram. Stora laster med vatten och annat basalt material hindras i flera dagar helt utan orsak samtidigt som behovet är akut.

Den turkiska staten gör allt de kan för att hindra hjälp från att nå Kobane. En metod är att hindra spridandet av information om läget i Kobane, vilket var en huvuduppgift för vår Facebooksida.

Rojavakommittéerna uppmanar till ett öppnande av gränsen mellan Kobane och Suruc samt att Facebook omedelbart lyfter sin blockad av sidor som sprider information om situationen i Kobane då detta försvårar hjälpinitiativ från att startas och i förlängningen från att nå det krigsdrabbade området.

Om oss

Rojavakommittéerna är en stödorganisation som skickar volontärer och material till Kobane. Bland genomförda projekt finns ekonomiskt stöd till återuppbyggnad av sönderbombade skolor, bygge av musikstudio och lekpark för barn samt volontärer till rehabiliteringscenter för skadade YPG/YPJ-kämpar.

In english:

Statement from the Rojava Committees – 1 Aug 2015

Facebook has chosen to close our page and other similar Swedish pages connected to the situation in Rojava in northern Kurdistan.

No explanation has been given but taking into account that Facebook is based in the US and the political situation in the world, the most likely explanation is pressure from sympathisers of Erdogan and the Turkish state’s political agenda.

Our volunteers in Turkey have seen with their own eyes how difficult it is for any kind of help to reach Kobane. Large shipments of water and other basic goods are kept from crossing for days and even weeks before let through, without any given reason.

The Turkish state is doing all it can to stop help from reaching Kobane and one of its methods is censoring reports about the situation. This was one of the main functions of our Facebook page.

The Rojava Committees calls for an opening of the border between Kobane and Suruc and that Facebook immediately lifts its ban on pages spreading information about the situation in Kobane. Keeping this information from the public makes it difficult for new help initiatives to launch and to reach Kobane, which is struck by a serious humanitarian crisis.

About us

The Rojava Committees is an organisation that sends voluntary workers and aid to Kobane. Among its launched projects they have economic support to bombed schools, building of music studios and playgrounds for children and workers to rehabilitation centres for wounded YPG/YPJ soldiers.

4 svar på ”Uttalande från Rojavakommittéerna 1 aug 2015, kl 14.00

  1. Tänk på att Facebooks report system är helt fantastiskt trasigt – det är nästan alltid algoritmer och inte människor som bedömmer och tar ner material. Sidan Atheist Republic på Facebook togs också ner efter att ha report-bombas, men togs upp igen efter någon vecka när folk klagade.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *