Konferens för återupptagande av fredsförhandling i Bakur

Essa Moosa, ledare för delegationen, och Ibrahim Bilmez, en av Öcalans advokater.
Essa Moosa, ledare för delegationen, och Ibrahim Bilmez, en av Öcalans advokater.

Under tisdagen hölls en konferens i Istanbul med “International Peace Delegation” som huvudgäst. Delegationen består av internationella aktivister och hade som mål att få träffa Abdulla Öcalan som är PKK:s (Kurdistans arbetarparti) ordförande och har suttit i turkiskt fängelse i 17 år, nästan helt isolerad från omvärlden.

Trots att det inte var så troligt att delegationen skulle få träffa Öcalan så uttryckte medlemmarna att det är viktigt att sätta press på Turkiet för att frige denna nyckelfigur i de fredsförhandlingar som avbröts av Turkiet för 6 månader sen. Förhandlingarna har handlat om vapenvila mellan PKK och den Turkiska staten.

Diskussionen under konferensen handlade om hur man skulle kunna få igång förhandlingarna igen och flera av deltagarna påpekade det internationella samfundets avgörande roll i frågan. Endast med inblandning från andra parter än Turkiet och PKK kan pressen på Turkiet bli tillräckligt stor för att tvinga dem tillbaka till förhandlingsbordet.

Rojavakommittéerna lade fram ett förslag till delegationen och konferensdeltagarna om att starta ett program för att skicka internationella observatörer till Bakur för att på så sätt stärka den internationella solidaritetsrörelsen. Att låta folk se med egna ögna hur det kurdiska folket förtrycks av Turkiet är en avgörande del i att väcka ett starkare engagemang hos folkrörelserna internationellt. Förslaget togs emot väldigt väl och vi har nu påbörjat arbetet för att förverkliga programmet.

Pressrelease släppt av delegationen inför sitt besök.

Kontakta oss om du är intresserad av att delta i programmet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *