Jineolojî Istanbul – Kvinnologi

Teorier om kvinnans frigörelse är ingenting nytt. Men enligt en medlem i redaktionen för den kommande tidsskriften “Jineolojî”, vars första nummer är planerat till den 8:e mars, skiljer sig Öçalans teori om kvinnans frigörelse (jin = kvinna) genom att den även har sina rötter i praktiken. Här följer några av hennes tankar.

Till skillnad från t.ex. Queer-teori som kan te sig överdrivet akademiskt och abstrakt så grundar sig jinelojî på en tid då könsförtryck inte existerade – den nelotiska eran för ca 5000 år sedan, då kvinnan och mannen inte hade ett orättvist maktförhållande.

Hon förklarar att en teori om frigörelse måste frigöras från det akademiska och nå folkets praktik och vardag för att den ska bära på någon slags relevans. En teori om frigörelse måste också beröra flera olika samhällsaspekter, så som ekonomi och ekologi, för att den ska vara effektiv. Annars blir den bara en isolerad och abstrakt teori.

Redaktionen jobbar just nu på första numret av sin tidsskrift som kommer att innehålla texter från olika teoretiker inom området genusvetenskap och kvinnologi. Ambitionen är att inte bara förmedla Öçalans teorier utan att skapa ett brett och utvecklande forum. Artikelförfattarna kommer att vara välkända namn inom området och vara från olika delar av världen.

Följ redaktionen, “Jineolojî Istanbul”, på Facebook.

2 svar på ”Jineolojî Istanbul – Kvinnologi

  1. hej! låter mycket intressant. vet ni om det kommer att finnas en engelsk version av tidskriften?

  2. Den kommer att släppas på turkiska men redaktionen har uttryckt en vilja att översätta allt till engelska men de söker just nu efter en lösning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *